Privacy en het gebruik van uw gegevens

 

 • PauwerSupport respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website(s) en andere online communicatiediensten.
 • Wij behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.
 • Wij gebruiken je gegevens alleen om je op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over PauwerSupport.
 • PauwerSupport verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe zou verplichten.
 • Je gegevens worden door ons in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruikt.
 • Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacybeleid.

 

Informatie die we verzamelen

 
We verzamelen diverse soorten informatie in verband met de diensten, waaronder:

 1. Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

Voor sommige van onze diensten kunnen gebruikers accounts of profielen aanmaken. In verband met deze diensten vragen we u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken voor het instellen van uw account of profiel. Als u een account maakt, kunt u bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres.

 1. Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze diensten

Als u een product of betaalde dienst bij ons bestelt, vragen we u om uw naam, contactgegevens, verzend- en factuuradres(sen) om de bestelling te kunnen verwerken.
 

Gebruiken en delen van informatie

 
De informatie die we verzamelen, gebruiken we onder andere om:

 • om een dienst of functie waar u om vraagt te kunnen leveren.
 • om aangepaste inhoud en persoonlijke diensten aan te bieden op basis van uw eerdere activiteiten in onze diensten met uw afzonderlijke toestemming indien vereist.
 • voor reclamedoeleinden, zoals aangepaste advertenties.
 • om uw mening te vragen over onze producten en diensten.
 • om trekkingen voor gratis prijzen, wedstrijden of aanbiedingen te kunnen organiseren, voor zover wettelijk toegestaan.
 • voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, kunnen wij uw informatie mogelijk delen met aan PauwerSupport verbonden ondernemingen.
 • Andere partijen wanneer we dit wettelijk verplicht zijn of indien nodig om onze diensten te beschermen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die we in verband met de diensten verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om uw informatie te beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.
 

Onze gegevens en contact met ons opnemen

 
Al onze bedrijfsgegevens staan op de contactpagina, ook een contactformulier

De gegevens van een contactformulier worden na 6 maanden verwijderd, statistieken één jaar en als u aankopen heeft gedaan, na 10 jaar.

De gegevens worden alleen gebruikt voor verlenen van service en niet gebruikt voor marketing doeleinden, tenzij er zelf om gevraagd is.

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelen en om ons te verzoeken onjuistheden die gegevens te corrigeren. Als u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens, erkent u dat u mogelijk niet in staat zult zijn toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten en dat restanten van uw persoonsgegevens mogelijk nog enige tijd achterblijven in de dossiers en archieven van  PauwerSupport .
 
Om contact op te nemen met  PauwerSupport  zie dan onze contactpagina.
 

Sociale Media knoppen

 
Op de website zijn sociale media knoppen opgenomen waarmee informatie van PauwerSupport kan worden gedeeld via de sociale netwerken zoals  Facebook, LinkedIn en YouTube. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door  Facebook LinkedIn en YouTube zelf. Als je met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. PauwerSupport heeft daarop geen invloed.

Lees de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van YouTube om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

 

Cookie beleid.