Wat is quantumpsychologie?

 

Quantumpsychologie is een psychologievorm die de wetten van de quantumfysica als uitganspunt neemt.

De basis stelregel van de quamtumfysica is dat “alles met elkaar verbonden is” en dat alles is opgebouwd uit energie. Alles is energie, dus ook onze gedachten en overtuigingen. Een grote concentratie energie vormt zich uiteindelijk tot materie, datgene wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen zoals jij en ik en de wereld om ons heen.

Omdat alles is opgebouwd uit energie heeft “alles” volgens de natuurwetten van energie ook een frequentie, dit is een bepaalde toon die energie uitstraalt. Als mens hebben wij ook een bepaalde frequentie en daarmee een bepaalde toon. Een lage toon zorgt voor negatieve emoties en uiteindelijk lichamelijke ongemakken, een hoge toon geeft positieve emoties, waardoor je meer vitaliteit energie en levensgeluk ervaart.

In tegenstelling tot de traditionele psychologie zit quantumpsychologie niet op gedragsverandering  maar op energieverandering! Quantumpsychologie kenmerkt zich in het verhogen van jouw persoonlijke toon/frequentie.

Het logische gevolg van meer levensenergie is een positievere houding in “alle” facetten van het leven waardoor gedragsverandering vánzelf gaat plaatsvinden vanuit je “authentieke ik” en niet als een moeizaam aangeleerd  kunstje.